Tehnologija in izobraževanje,…

Tehnologija je močno spremenila podobo izobraževanja. Dostop do informacij je prek spleta vedno na dosegu rok, priložnosti za formalno učenje pa so na voljo preko spletnih tečajev, učilnic, podcastov in tradicionalnih šolskih programov.

Tehnologija je močno orodje, ki lahko na več načinov podpira in preoblikuje izobraževanje. Od tega, da učiteljem olajša ustvarjanje učnih gradiv do novih načinov učenja in sodelovanja. V zadnjih dveh letih pa je izobraževanje na daljavo z vstopom virusa Covid-19 v naša življenja dobilo povsem nove dimenzije, pri čemer je tehnologija odigrala pomembno vlogo.

Bodo učitelji v učilnicah prihodnosti prisotni?

Izobraževalne ustanove z različno hitrostjo uvajajo tehnološke spremembe. Neizpodbitno dejstvo je, da se tudi najbolj staromodni učitelji ne morejo izogniti implementaciji novih orodij, ki temeljijo na sodobni tehnologiji. Slednja so ali pa še bodo postala temelj šolskega vsakdana. Tudi največji nasprotniki tehnologije v učilnici so morali v koronskih časih popustiti zahtevam šolstva in učencev.

Učilnice prihodnosti naj bi bile zaznamovane z učno analitiko, inteligentnimi mentorji, AI in strojnim učenjem. Če se bodo napovedi uresničile (do takrat imamo še vsaj 10 let časa), kakšna bo usoda učiteljev in pedagogov? Učitelji so danes pobudniki ali zaviralci pri uvajanju nove tehnologije v učilnice. Odvisno od njihove avtonomije, imajo pogosto vsaj določeno vlogo oziroma določeno mero vpliva pri odločanju o tem, katera orodja bodo uporabljali sami in njihovi učenci. Katere dejavnike upoštevajo pri svoji odločitvi? Zagotovo učinkovitost in priročnost orodja za učence, končni rezultat uporabe in prihranjen čas.

Odgovornost učiteljev je sprejeti tehnologijo in z njo sodelovati. Sprejeti morajo tudi, da tehnologija določene naloge opravi hitreje in bolj natančno. Ocenjevanje in vizualiziranje učnih procesov lahko namesto enega tedna trajata le nekaj minut. Tehnologija se ne utrudi in ni dovzetna za človeške napake (izjema je človeška napaka v programiranju tehnologije). Ali to pomeni, da bodo učitelji v prihodnosti izumrli?

Ne, vsaj ne v času našega življenja. Ne glede na prednosti tehnologije je človeški um še vedno unikaten in boljši v skoraj vseh pogledih. Dober primer je individualno oziroma prilagojeno učenje. Trenutno izobraževalna tehnologija vsakemu učencu še ni sposobna prilagoditi svojega načina učenja. Pedagogi so strokovnjaki za prepoznavanje talentov in pomanjkljivosti svojih učencev, zbrane podatke pa lahko zlahka uporabijo za prilagoditev učnega načrta. Tukaj tehnologija (še) ne more konkurirati, v trenutni obliki pa lahko pomaga učiteljem pri prepoznavanju učnih problemov. Učna analitika, umetna inteligenca, strojno učenje so slišati super in so zakladnica podatkov, vendar morajo biti učiteljem predstavljeni v uporabni obliki. Čeprav ni strahu za obstoj učiteljev, potrebujemo takšne, ki razumejo tehnologijo in je ne zavračajo kar tako. Prav tako potrebujemo tehnologijo, ki razume učitelje.

Kako se bodo izobraževalne ustanove prilagodile novim zahtevam delovnega trga?

Veliki premiki v tehnologiji in globalizaciji se že dogajajo in hitro spreminjajo podobo delovnega trga. Danes najbolj iskana delovna mesta pred 10-15 leti niti niso obstajala. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo spremembe na delovnem trgu v prihodnje dogajale še hitreje. Pandemija je pospešila implementacijo avtomatizacije in digitalizacije. Agilna podjetja, ki so bila pripravljena na spremembe, so doživela neverjetno rast, spet druga pa so izginila iz obličja zemlje. Enako velja za zaposlene. V času dela na daljavo ali številnih delavcev na čakanju so podjetja pospešeno implementirala avtomatizirane procese. To pa pomeni, da se nekatera delovna mesta srečujejo z izumrtjem. Nekateri delavci na čakanju so tam tudi ostali, podjetja so jih enostavno zamenjala za tehnologijo. Nabor znanja se spreminja v večini industrij. Povečalo se je povpraševanje po podatkovnih analitikih in znanstvenikih, strokovnjakih za elektronsko prodajo in mojstrih za družbene medije. Kmalu se bo zaradi razvoja novih tehnologij povečalo tudi povpraševanje po strokovnjakih za umetno inteligenco, strojno učenje, big data, avtomatizacijo, robotiko, genetiko in blockchain.

delovna-mesta-prihodnosti-tehnologija-in-izobraževanje-VR-AR-XR-tehnologija-1

Bodoče generacije delavcev čaka veliko ovir in polno neznank. Po vsej verjetnosti bodo po končanem študiju opremljeni z neustreznim znanjem za delovno mesto prihodnosti. Le kako bi bili, če to delovno mesto niti še ne obstaja? Ta generacija bo nosila odgovornost za tlakovanje poti nadaljnjim generacijam, tako kot naši predniki pred nami. Na primer, delovno mesto etik za umetno inteligenco še ne obstaja, kar pomeni, da ne obstajajo smernice oziroma navodila, kaj posameznik potrebuje za delo na tem področju. Ravno zaradi tega se izobraževalne ustanove ne morejo pravočasno modernizirati, saj ne vedo, kaj nas čaka v prihodnosti. Kaj pa lahko storijo?

Odgovornost izobraževalnih ustanov je bodočo delovno silo opremiti s prenosljivim znanjem, ki ga bo lahko uporabila na številnih delovnih mestih. Dejstvo je, da je vse manj »doživljenjskih« delovnih mest. Mlada generacija delavcev danes svoje delovno mesto menja na nekaj let. Glavna napaka ali raje pomanjkljivost današnjih učnih programov je (prevelika) specializiranost. Učenci in učitelji so potisnjeni v ustaljene okvirje, kjer preučujejo/poučujejo le eno področje. Meddisciplinarnost, interdisciplinarnost in prenosljivo znanje kažejo pot naprej. Znanje, ki ga študentje osvojijo v prvem letniku, je ob diplomiranju lahko že zastarelo. Najpomembnejša veščina današnjih in bodočih delavcev bo sposobnost prilagajanja na spremembe. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo najbolje in najhitreje znali prilagoditi spremembam na trgu.

Interaktivni LCD zasloni izboljšujejo uspešnost učencev

Zadržati osredotočenost učencev v svetu, v katerem prevladuje tehnologija, ni lahka naloga. Šole so dalj časa aktivno iskale načine, kako zatreti uporabo tehnologije v šoli in zmanjšati čas, preživet pred elektronskim zaslonom. Čeprav se strinjamo, da bi vsi morali manj časa preživeti za zaslonom, je to skoraj nemogoče preprečiti, saj je vsak spekter našega življenja pogojen z uporabo pametne naprave. Namesto da stremijo k brezupnemu cilju, bi šole morale več časa posvečati implementaciji tehnoloških rešitev. Tako na primer nekatere šole že dalj časa uporabljajo interaktivne LCD zaslone in interaktivne table, ki spodbujajo aktivno učenje. Učenci so na robu sedežev in nestrpno pričakujejo, kaj se bo prikazalo na interaktivnem zaslonu.

Interaktivni zasloni in table so v mnogih pogledih nadgradnja klasične bele table. Opremljeni so s številnimi funkcijami, ki izboljšujejo izobraževalno izkušnjo tako za študente kot tudi učitelje. Kot rečeno, interaktivni zasloni mobilizirajo celotno učilnico. Na primer, prikazovanje videoposnetkov, video razlag in infografik spodbudi učence k vključevanju v učni proces. Zasloni na dotik omogočajo skupinam študentov, da enotno urejajo in eksperimentirajo z večpredstavnostno vsebino na zaslonu. Svoje ideje pa lahko zlahka in takoj delijo z ostalimi v učilnici.

delovna-mesta-prihodnosti-tehnologija-in-izobraževanje-VR-AR-XR-tehnologija-2

Učenci v razredih, kjer je interaktivna tehnologija zaželena, so pogosto bolj organizirani in bolj pozorni. Uporaba interaktivne tehnologije že na osnovnošolski ravni ima lahko dolgoročne pozitivne posledice, ki vodijo v boljšo učno uspešnost in organiziranost učencev. Interaktivni zasloni prav tako izboljšajo komunikacijo med učitelji in učenci. Ko zasloni niso v uporabi za predavanja, jih lahko IT strokovnjaki in administratorji uporabijo za digitalno oglaševanje in za prikazovanje pomembnih sporočil.  Interaktivni LCD zasloni so rešitve vse v enem, kar pomeni, da šole za delovanje potrebujejo le internet in vtičnico. Sama namestitev je preprosta in ne zahteva ure in ure predpriprav ali tehničnega znanja. Tudi vzdrževanja skorajda rekoč ni, kar pomeni, da tudi ni vzdrževalnih stroškov.

Prednosti tehnologije v šolstvu

Učitelji želijo izboljšati uspešnost učencev, učenci pa si poleg uspeha želijo še pestrega nabora znanj. Tehnologija je lahko orodje za doseganje zastavljenih ciljev. Mladi skozi odraščanje osvojijo potrebno znanje za upravljanje s tehnologijo, učitelji pa se za pridobivanje ustreznih kompetenc zanašajo na administratorje in vodstvo izobraževalnih ustanov.

Tehnologija omogoča enostaven dostop do informacij, pospešeno učenje in priložnosti za uporabo pridobljenega znanja. Študenti imajo možnost poglobljenega raziskovanja novih področij in razumevanja zapletenih konceptov. Izobraževalna tehnologija spodbuja sodelovanje in razmišljanje izven ustaljenih okvirjev. Učitelji lahko na bolj interaktiven način sodelujejo z učenci, slednji pa lažje sodelujejo med seboj. Ta ideologija je v nasprotju, kar smo bili vajeni pred začetkom tisočletja, ko sta bila v ospredju individualizem in samostojnost. Danes se spodbuja sodelovanje in komunikacijo. Pri skupinskih projektih lahko učenci prosto izmenjujejo svoje misli in ideje, hkrati pa tehnologija poenostavlja individualno mentorstvo z učiteljem.

Bitcoin Trader

Bitcoin Trader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *