UNICEF ber om barnesikring midt i mainstream kryptoadopsjon

UNICEFs siste rapport om mainstream-adopsjon av kryptovalutaer fremhever muligheten for større finansiell inkludering sammen med behovet for nye barnesikringer.

FNs barnefond har bedt om å innlemme barnesikring i nettbaserte barneverninitiativer, med henvisning til økonomiske og utnyttende trusler fra uregulerte kryptomarkeder.

UNICEFs “Prospects for children in 2022”-rapport, som undersøker virkningen av globale trender på barn, forutser videre mainstream-adopsjon av kryptovalutaer – “demonstrerer både løftet om større finansiell inkludering og behovet for nye barneverntiltak.”

Kilde: UNICEF

Rapporten viser at digitale valutaer har fått bred interesse i 87 land innen utgangen av 2021, med flertallet av jurisdiksjonene som eksperimenterer med sine egne versjoner av en sentralbanks digital valuta. UNICEF forventer en lignende vekstbane i 2022, som rapporten sier:

“En potensiell allianse mellom regjeringer, store banker og verdipapirforetak mot utfordrerbanker og blokkjedebasert finans kan oppstå i mange land.”

Presset for kryptos mainstream-adopsjon er også drevet av det økonomiske presset som følge av COVID-19-pandemien. Som UNICEF rapporterte, vil den økonomiske oppgangen i høyinntektsland avta, vil se en økning i år til tross for fremtidige forstyrrelser fra pandemien.

Kilde: UNICEF

UNICEF forventer også samarbeid mellom myndigheter, store banker og investeringsselskaper med krypto- og blokkjedefirmaer:

“Denne utviklingen vil etter hvert kreve fremveksten av nasjonale og internasjonale juridiske og regulatoriske rammer. Mens vi venter på å se hvilken retning disse trendene tar oss i, henger implikasjonene for barn i en balanse.”

Med mainstreaming av kryptovalutaer anerkjenner UNICEF de betydelige fordelene som gis via finansiell inkludering og «friksjonsfrie pengeoverføringer og mer umiddelbare, transparente og effektive sosialhjelpsprogrammer».

FN-byrået advarer imidlertid om truslene som uregulerte markeder utgjør for barns velvære, slik som stabilitet i finansielle systemer og svekkede offentlige inntekter.

Rapporten oppfordrer til nye barnesikringsreformer, og fremhever også noen av de mulige negative konsekvensene av uregulerte transaksjoner som støtter handel med barn, seksuell utnyttelse, salg og kjøp av innhold som viser overgrep mot barn, og bedrageri og utpressing av barn. Til slutt foreslo UNICEF:

“Nå er tiden inne for å begynne å inkorporere barnesikring av kryptovaluta og digital valuta i barneverninitiativer på nettet.”

I slekt: Nasjoner tar i bruk Bitcoin, kryptobrukere for å nå 1B innen 2023: Rapport

En Crypto.com-rapport spår at globale kryptobrukere kan nå én milliard innen utgangen av 2022. Som Cointelegraph rapporterte økte den globale kryptopopulasjonen med 178 % i 2021, og steg fra 106 millioner i januar til 295 millioner i desember.

Kilde: Crypto.com

Crypto.coms rapport anslår at “Hvis vi ekstrapolerer en tilsvarende økning i 2022, er vi på vei til å nå 1 milliard kryptobrukere innen utgangen av 2022.”