Verdien av krypto-tilbud steg nesten …

Fjoråret markerte historisk vekst i kryptovalutaindustrien, inkludert nye milepæler i kryptorelaterte fusjoner og oppkjøp. Den totale verdien av krypto M&A-avtaler gjort innen 2021 skjøt i været med nesten 50 ganger sammenlignet med 2020.

Som det står i siste PwC rapporterefulgte veksten av krypto-relaterte avtaler den generelle veksttrenden i kryptovalutamarkedene og hoppet opp med 4,846 % i fjor.

Den gjennomsnittlige størrelsen på avtalen økte med tre ganger fra 52,7 millioner dollar til 179,7 millioner dollar og var hovedsakelig drevet av de mange spesialoppkjøpsselskapene (SPAC) til en verdi av over 1 milliard dollar. Kontrakter av denne størrelsen var ingen steder i kryptovalutamarkedet for bare ett år siden.

“Vi så større og mer utviklede kryptoselskaper bli mer aktive i M&A, et tegn på at kryptoindustrien fortsetter å modnes og konsolidering begynner å skje,” sier PwC.

Foruten den høye M&A-aktiviteten til krypto- og blokkjedeselskaper, ble kryptofokuserte venturekapitalfond (VCs) den største drivkraften i fjor, som genererte 26 % av den totale M&A-aktiviteten.

Den mest aktive regionen innen kryptofusjoner og oppkjøp så ut til å være både Amerika, med 10 % vekst (51 %) sammenlignet med året før. Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) stod for en liten aktivitetsnedgang på 2 % (33 %) innen 2021.

Når det gjelder verdien av avtalene, er både amerikanske ($24,5 millioner) og EMEA ($25,4 millioner) regioner nesten jevne.

Sammenlignet med tidligere år, fordeler kryptofusjoner og oppkjøp mer jevnt over ulike sektorer, sier PwC. I følge rapporten deres tok den store endringen for seg sektoren for handel med kryptovaluta, der kontraktsaktiviteten sank fra 43 % til 27 % i 2021.

Bortsett fra det har andre kryptovaluta-sektorer ikke vært vitne til noen vesentlige endringer. Fusjoner og oppkjøp skjedde også i krypto-relaterte løsninger (21 %), blokkjede og infrastruktur (19 %) og andre (19 %) sektorer, mens kryptogruve-relaterte kontrakter utgjorde 15 % av totale M&As-avtaler.

I følge PwC fremhever en slik diversifisering den fortsatte veksten av det digitale aktivaområdet og signaliserer en bredere bruk av kryptovalutatjenester.

Bitcoin

Bitcoin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *