Nifty News: Sjeldne feilrettinger, ekte…

Rarible har midlertidig kansellert alle OpenSea-kommandoer mens den implementerer et verktøy for å beskytte brukere mot utilsiktet salg av NFT-er. NFT-markedsplassen Rarible har midlertidig kansellert bestillinger fra OpenSea og sendt ut en serie tweets i dag som skisserer hvordan den planlegger å bidra til å bekjempe det den kalte “risikofylte salgsordrer” på OpenSea med et … Read more