Antall forbudte land…

Det totale antallet jurisdiksjoner med direkte forbud eller strenge restriksjoner på kryptovaluta har mer enn doblet seg de siste tre årene, og det er lite som tyder på at trenden avtar. Selv om 2021 var et godt år for kryptoindustrien når det gjelder markedsprestasjoner, har antallet jurisdiksjoner som forbyr krypto doblet seg siden 2018. En … Read more