Forhåndssalget av $ROCKET token fortsetter ettersom beholdningen blir begrenset

$ROCKET token informerer gjerne fellesskapet om 91 % av tildelte tokens under forhåndssalg. Når bjørnemarkedet tar tak, fortsetter $ROCKET å markere seg. Brukere kan bli med gjennom Forhåndssalgsside på nettsiden deres. Om Rocketpad Rocketpad er en fellesskaps-IDO-plattform bygget på Cardano-blokkjeden for å gjøre det mulig for startups og nye selskaper å skaffe kapital for å … Read more