Ethereums gjennomsnittlige og median trans…

Ethereums gjennomsnittlige transaksjonsgebyrer falt med nesten 73,3% bare i løpet av en måned – ned til $14,17 fra $53,03. De beryktede transaksjonsgebyrene til Ethereum (ETH)-økosystemet gjennomgikk en dekrementell fase fra januar. 10 for å registrere de laveste gjennomsnitts- og mediangebyrene på $14,17 og $5,67 – laveste siden september 2021. Data fra Blockchair viser at den … Read more