India: Til tross for skatte-“legitimitet”, han…

Rett etter den indiske regjeringens kunngjøring om å bringe overføringen av digitale eiendeler inn i skatteklassen på 30 %, har økonomisekretær Ajay Seth sagt at selv et forbud fortsatt ikke er av bordet. Han advarte om risikoen ved virtuelle eiendeler, uttalte han i et intervju, “Finanslovforslaget har søkt å gi klarhet om beskatning, men det … Read more