Harmony (ONE) rebounds fra år til…

Harmony (ONE) har spratt ved et horisontalt og diagonalt støtteområde. Men retningen på trenden er fortsatt uavklart. Det ukentlige diagrammet viser at ONE har falt siden 14. januar, etter å ha skapt et dobbelt toppmønster i forhold til den høyeste prisen 26. oktober. Den doble toppen regnes normalt som et bearish mønster og fører ofte … Read more