SEC institusjonelle investorer sier…

En fersk undersøkelse viste at institusjonelle investorer er optimistiske om at US Securities and Exchange Commission (SEC) vil ha større myndighet til å regulere kryptovalutamarkedet. De mener at dersom Securities and Exchange Commission gis ytterligere fullmakter, vil kryptovalutaprisene påvirkes positivt. Hva institusjonelle investorer mener om krypto Nickel Digital Asset Management, en europeisk regulert digital asset … Read more