Ordføreren i Rio de Janeiro investerer 1 %…

Bitcoin-adopsjon fortsetter å øke globalt. Det siste landet som har satt søkelyset på kryptorelaterte saker er Brasil, etter at borgermesteren i Rio de Janeiro annonserte planer om å allokere 1% av byens reserver til bitcoin. Ordføreren, Eduardo Paes, vil slutte seg til byer som Miami i USA som også investerer i kryptoaktiva for å øke … Read more