5 NFT-baserte blokkjedespill som…

NFT-er ser ut til å være klare til å styre 2022, og nyere akser mot NFT-verktøy i P2E-spill kan gjøre blockchain-spill til årets kjære. Etter populariteten til DeFi kom fremveksten av Non-Foldable Tokens (NFT), og til overraskelse for mange kastet NFT-er lys og forble foran og i sentrum med det største salgsvolumet, som skjedde i … Read more