Tidligere Domino’s-president slutter seg til fredag…

FriesDAO, en desentralisert autonom organisasjon som tar sikte på å demokratisere tilgangen til hurtigmatindustrien, har kunngjort at Kory Spiroff, en president for Domino’s Pizza, har sluttet seg til det tidligere rådgivende styret. I sin nye rådgivende rolle i FriesDAO vil Spiroff hjelpe organisasjonen med å nå målet om å bygge bro mellom virkelige operasjoner med … Read more