Ransomware-betalinger i 2020 var ikke…

Chainalysis oppdaterte sitt estimat for 2020 løsepengevarebetalinger fra $350 millioner til $692 millioner, med et første estimat på $602 millioner for 2021. I sin siste rapport bemerket Chainalysis at den oppdaterer tidligere års estimater med tilbakevirkende kraft ved ytterligere identifisering av midler. De første tallene som setter løsepengevareinntektene i første halvår av 2021 over første … Read more